Erem

Dlaczego należy czyścić studnie głębinowe?

Procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne wpływają na starzenie się studni głębinowych, w wyniku czego tracą one dawną sprawność, a jakość pozyskiwanej z nich wody ulega pogorszeniu. Czyszczenie studni głębinowych to kompleksowy proces, w efekcie którego studnia zyskuje wyższą sprawność, a woda lepszą jakość. Warto przy tym pamiętać, że jakość wody głębinowej nie zawsze jest najwyższa. Czasami wykorzystanie wody ze studni wymaga jej wcześniejszego uzdatnienia. Dlaczego należy czyścić studnie głębinowe? W jakich sytuacjach warto pomyśleć o uzdatnianiu wody ze studni? 

Czyszczenie i regeneracja studni głębinowych 

Na wstępie warto zwrócić uwagę na fakt, iż okresowe przeglądy i badania studni głębinowych pozwalają na bieżącą ocenę ich stanu i szybką reakcję. To przekłada się na możliwość regeneracji ujęcia wody bez ponoszenia większych kosztów, czy też likwidacji dotychczasowej studni i ponoszenia kosztów budowy nowej. Na tym jednak zalety czyszczenia studni się nie kończą. Podstawową jest możliwość uzyskania wody o bardzo wysokiej jakości.

Dlaczego trzeba oczyszczać wodę ze studni?

Uzdatnianie wody ze studni to obecnie popularny usługa, z zalet której korzysta coraz większa liczba inwestorów. Dlaczego? W teorii woda z ujęcia głębinowego ma potencjał, aby osiągnąć bardzo wysoką jakość. W praktyce użytkownicy studni głębinowych napotykają na wiele problemów, które sprawiają, że większość studni wymaga regularnego oczyszczania lub montażu instalacji, która odpowiada za stałe filtrowanie i uzdatnianie wody. Jakie to problemy?

Te najczęściej obserwowane obejmują:

  • zaprzestanie użytkowania studni w celu pozyskiwania wody pitnej i wykorzystywanie otworu do utylizacji różnego rodzaju odpadów, 
  • podatność studni na zanieczyszczenie wodami deszczowymi, które transportują z sobą składniki wypłukane z gleby, 
  • usytuowanie studni na terenach intensywnie wykorzystywanych rolniczo, co zwiększa ryzyko przedostawania się do wód głębinowych środków ochrony chemicznej roślin, 
  • zgodność wody z wymaganiami jakościowymi, przy jednoczesnej niezgodności z oczekiwaniami organoleptycznymi użytkowników. 

W każdej z tych sytuacji jakość i bezpieczeństwo wody głębinowej można poprawić przez zastosowanie odpowiednich metod oczyszczania i uzdatniania wody ze studni. Metody te dopasowuje się do rodzaju i stężenia zanieczyszczeń, a także przeznaczenia produktu finalnego. 

Czyszczenie studni głębinowych: Profilaktyka popłaca 

Do dobrych praktyk należy podejmowanie działań profilaktycznych, których zadaniem jest przeciwdziałanie zanieczyszczeniu studni i czerpanej z niej wody. Profilaktyczne czyszczenie studni wykonuje się w ustalonych odstępach czasu. To dobry sposób na utrzymanie stałej jakości i uniknięcie konieczności kosztownego czyszczenia i regeneracji ujęcia wody. Profilaktyka w tym zakresie obejmuje:

  • chlorowanie i oczyszczanie mechaniczne, 
  • odkażanie studni głębinowej (można wykonać kilka razy w roku lub na stałe zainstalować filtry mechaniczne),
  • regularną inspekcję odwiertu oraz badania laboratoryjne.  

Działania te możesz wykonać we własnym zakresie lub przy współpracy z profesjonalną firmą, która na co dzień specjalizuje się w czyszczeniu i regeneracji studni głębinowych.Szukaj:

Planując filtrowanie wody w domu warto skonsultować się z dostawcą tego typu systemów. Specjalista z przyjemnością odpowie na wszystkie pytania i pomoże w wyborze najbardziej optymalnego systemu filtracji i uzdatniania wody dla Twojego gospodarstwa domowego. Co ważne, filtry można z powodzeniem użytkować w zabudowie jedno- i wielorodzinnej, jak również w lokalach użytkowych i usługowych oraz biurach.

Scroll to Top