Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody ze studni

Uzdatnianie wody to proces, którego celem jest doprowadzenie zanieczyszczonej wody do standardu czystości wymaganego dla danego zastosowania. Na proces uzdatniania wody składa się szereg elementów, które dobiera się zgodnie z zastosowaniem produktu finalnego (uzdatnionej wody). Wodę uzdatnia się dla potrzeb komunalnych, przemysłu, medycyny i farmacji.
Główne elementy procesu uzdatniania wody obejmują:

  • odżelazianie,
  • zmiękczanie,
  • demineralizację,
  • filtrację,
  • dezynfekcję,
  • odwróconą osmozę,
  • aerację.

Odżelazianie wody

W wodzie znajduje się niezliczona ilość substancji, które mogą uniemożliwiać jej zastosowanie w danych sytuacjach. Jedną z takich substancji jest żelazo. Zawartość żelaza w wodach podziemnych może być śladowa lub bardzo wysoka. Dlatego pozyskiwanie wody ze studni głębinowej może wymagać jej odżelaziania.

Obecnie do usuwania związków żelaza z wody służą nowoczesne technologie oraz specjalistyczne filtry. Proces ten wygląda następująco:

Pierwszy etap zakłada napowietrzenie wody surowej za pomocą sprężarki lub strumienicy.

Drugi etap obejmuje korektę odczynu pH, o ile jest to oczywiście konieczne.

Trzeci etap obejmuje filtrację wody z wykorzystaniem odpowiednich złóż.

Odżelazianie wody pozwala na uzyskanie parametrów produktu finalnego odpowiadających jego przeznaczeniu. Metodę dobiera się adekwatnie do tego w jakiej postaci występuje żelazo w wodzie. Może ono przyjmować postać rozpuszczonego, bezbarwnego żelaza dwuwartościowego lub utlenionego żelaza trójwartościowego. Z wody usuwa się również sole żelaza.

Uzdatnianie wody – Oferta

Firma EREM specjalizuje się w doborze, montażu i konserwacji systemów uzdatniania wody. Wykonujemy systemu oparte o najnowsze technologie światowe, co pozwala nam zapewniać wysoką jakość, skuteczność i wydajność energetyczną.
Na uzdatnianie wody składa się szereg procesów. Ich dobór przeprowadzamy zgodnie z przeznaczeniem produktu finalnego. Dbamy przy tym o skrupulatną analizę wody surowej, co pozwala nam ograniczyć zakres uzdatniania od rzeczywistych potrzeb danego ujęcia wody i jej przeznaczenia.

 

Klientów zainteresowanych wykonaniem nowego lub modernizacją dotychczasowego systemu uzdatniania wody zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu. Oferujemy również  naprawę i regenerację studni głębinowych. Technicy EREM z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie pytania i pomogą w doprecyzowaniu Twoich potrzeb. Wodę uzdatniamy na potrzeby komunalne i przemysłowe. Posiadamy bogate doświadczenie w realizacji systemów uzdatniania dla potrzeb przemysłu spożywczego.

Oferujemy również między innymi projektowanie i wykonywanie ogrodu oraz naprawę hydroforów.

Doświadczenie

Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz pracy z wieloma klientami, uzyskaliśmy bezcenne doświadczenie.

Elastyczność

Zawsze dostosowujemy się do wymagań, terminów oraz indywidualnych oczekiwań naszych klientów.

Jakość

Nasze doświadczenie oraz indywidualne podejście sprawiają, że nasi klienci są zawsze zadowoleni.