Erem

Czyszczenie studni głębinowych – kiedy i dlaczego warto je przeprowadzić?

Czyszczenie studni głębinowej to proces jej opróżniania z przedmiotów i zanieczyszczeń, które mogły do niej trafić. W trakcie oczyszczania myje się wewnętrzne elementy studni, w tym przede wszystkim cembrowinę, usuwając obecne na niej porosty i plamy. Warto przy tej okazji oczyścić także inne urządzenia i mechanizmy stosowane do jej obsługi. Regularna konserwacja studni i wykonywanie jej przeglądu to najlepszy sposób, by zachować wydobywaną z niej wodę w dobrej jakości.

Kiedy należy czyścić studnie głębinowe?

Regularne oczyszczanie studni głębinowych będzie przeciwdziałać rozwijaniu się mikroorganizmów i wykształcaniu się warstw biofilmu, zalegającego na powierzchni ścian. Pozwoli to ograniczyć ryzyko powstawania poważnych zanieczyszczeń biologicznych oraz chemicznych, które obniżyłyby jakość wydobywanej wody.

Czyszczenie należy przeprowadzić zwłaszcza wtedy, gdy dana studnia była nieużytkowana przez dłuższy okres. Również gdy uległa ona zalaniu, bądź zalany został obszar, na którym jest ulokowana. Także w sytuacji, gdy w danej okolicy stwierdzono wystąpienie zatrucia wody gruntowej, należy poddać ją czyszczeniu.

Ponadto zaleca się, by oczyścić studnie nowo powstałe, jeszcze przed ich oddaniem do użytku. Równie po przeprowadzeniu napraw, modernizacji lub wymiany oprzyrządowania na nowe, warto dokładnie oczyścić wnętrze studni.

Co równie ważne – wszelkie niepokojące objawy, które mogą świadczyć o złym stanie wody, powinny skłonić do dokładnego oczyszczenia studni. Chodzi przede wszystkim o: mętną wodę, zmianę jej smaku, wydobywanie się nieprzyjemnych zapachów (np. siarkowodoru), powstawanie osadów w naczyniach, w których przechowuje się wodę, lub też rdzawych śladów na wypranych w niej ubraniach.

Najczęstsze przyczyny zanieczyszczenia studni

Potencjalnych przyczyn powstania zanieczyszczeń może być wiele. Najczęściej występującym jest zbierający się w wodzie muł, tworzony przez drobinki gleby ściągane wraz z wodą gruntową. Mogą one prowadzić do powstania warstwy mułu na dnie studni. Choć jest to naturalny proces, to jednak warto mu przeciwdziałać – muł tworzy bowiem środowisko sprzyjające rozwijaniu się mikroorganizmów. Im większa warstwa mułu, tym mniej zdatna do od użytku i mniej bezpieczna będzie dana woda.

Metody oczyszczania studzien

W przypadku zbierania się mułu na dnie, przeprowadza się specjalny proces nazywany szlamowaniem studzien. Wydobywa się z nich ił, piasek, żwiry i inne zbierane z gruntu elementy. Często stosowane jest też odkażanie studzien. Jego celem jest usunięcie bakterii i innych potencjalnie niebezpiecznych mikroorganizmów, które mogą zanieczyszczać wodę.

Odkażanie przeprowadza się z różną częstotliwością, w zależności od stanu studni. Po jego przeprowadzeniu, nie należy korzystać z wydobywanej z niej wody przez okres od 12 do 24 h. Odkażanie studni może odbywać się przy użyciu roztworu podchlorynu sodu, wapna chlorowanego, a także roztworów na bazie kwasu nadoctowego lub nadtlenku wodoru. Niekiedy też stosuje się specjalne środki przeznaczone bezpośrednio do dezynfekcji studni w formie koncentratów, płynów lub tabletek.

Scroll to Top