Pojęcia związane z naszą dz...Nowa strona firmowa!Nie do wiary !!! Nareszcie odw...

O nas

Firma EREM® istnieje od 1979 r., jako wykonawca instalacji wodnych, c.o., gazowych i kanalizacyjnych we wszystkich technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. Mając olbrzymie doświadczenie w konserwacji i modernizacji trudnych obiektów służących do uzdatniania wody firma EREM zajmuje się obecnie głównie konserwacją stacji uzdatniania wody. Wykonujemy także trudne i nietypowe instalacje.
 Naszym atutem jest solidność.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej

About us

The Erem company exists since 1979, as a experienced water, c.o., gas and sewage systems installations performed especially with copper technology.With enormous experience in maintenance and modernization of complicated objects used to purify water, the EREM company mainly mainteins  water  purify stations. The company also performs complicated and unusual installations. Our trump is solidity.

Click to find out more.

<span>Jak oczyszczamy powietrze?</span>Urządzenia elektrostatyczne typu PEFO oraz mechaniczne przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, aerozoli i emulsji chłodzących oraz dymów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych i drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm. <span>Po co uzdatniać wodę?</span>Woda jest podstawowym czynnikiem istnienia wszelkiego życia w przyrodzie. Bez niej glob ziemski stałby się pustynią. Woda jest ilościowo największym składnikiem ciała człowieka. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w warunkach komfortu termicznego wynosi od 2 do 3 litrów. <span>Oczyszczalnie ścieków</span>Osadniki gnilne dwu i trzykomorowe przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji pojedynczych lub grupowych obiektów mieszkalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez zachodzące procesy sedymentacji i flotacji.
Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification