O nas

Firma EREM® istnieje od 1979 r., jako wykonawca instalacji wodnych, c.o., gazowych i kanalizacyjnych we wszystkich technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. Mając olbrzymie doświadczenie w konserwacji i modernizacji trudnych obiektów służących do uzdatniania wody firma EREM zajmuje się obecnie głównie konserwacją stacji uzdatniania wody. Wykonujemy także trudne i nietypowe instalacje. Naszym atutem jest solidność.

About us

The Erem company exists since 1979, as a experienced water, c.o., gas and sewage systems installations performed especially with copper technology. With enormous experience in maintenance and modernization of complicated objects used to purify water, the EREM company mainly mainteins water purify stations.
The company also performs complicated and unusual installations. Our trump is solidity.

Po co uzdatniać wodę?

Firma EREM® istnieje od 1979 r., jako wykonawca instalacji wodnych, c.o., gazowych i kanalizacyjnych we wszystkich technologiach, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. Mając olbrzymie doświadczenie w konserwacji i modernizacji trudnych obiektów służących do uzdatniania wody firma EREM zajmuje się obecnie głównie konserwacją stacji uzdatniania wody. Wykonujemy także trudne i nietypowe instalacje. Naszym atutem jest solidność.

Jak oczyszczamy powietrze?

Urządzenia elektrostatyczne typu PEFO oraz mechaniczne przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, aerozoli i emulsji chłodzących oraz dymów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych i drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm.

Oczyszczalnie ścieków

Osadniki gnilne dwu i trzykomorowe przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji pojedynczych lub grupowych obiektów mieszkalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez zachodzące procesy sedymentacji i flotacji.