Ozon dla ściekówOczyszczalnie na osad czynnyZastosowanie biopreparatówAspekty działania biopreparat...

Zbiorniki WOBET – HYDRET przeznaczone są do kontaktu ze ściekami i osadami ściekowymi. Mogą zatem być stosowane do gromadzenia ścieków (np. szamba) okresowego ich przetrzymywania (np. osadniki gnilne) czy stanowić element systemu odprowadzania ścieków (np. studzienki kanalizacyjne) lub element systemu zaopatrzenia w wodę (np. studzienka wodomierzowa).

Zbiorniki WOBET – HYDRET mogą być stosowane jako:

  • zbiorniki bezodpływowe szczelne (szamba)
  • separatory tłuszczu
  • osadniki gnilne dwu i trzykomorowe
  • złoża biologiczne
  • filtry doczyszczające
  • kanalizacyjne zbiorniki retencyjne
  • studzienki wodomierzowe

Opis techniczny zbiorników z laminatu poliestrowo-szklanego.

Laminat poliestrowo-szklany jest tworzywem sztucznym chemoutwardzalnym,

utworzonym z dwu podstawowych składników: organicznego i nieorganicznego tj. żywicy poliestrowej i włókien szklanych. Włókna szklane służą jako zbrojenie, a żywica poliestrowa jest spoiwem

łączącym.

Warunki stosowania zbiorników.

Zbiorniki WOBET – HYDRET dostosowane są do wbudowania pod powierzchnię terenu. Maksymalna ilość gruntu nad zbiornikiem nie może przekroczyć jednego metra. Wykazują pełną odporność korozyjną na ścieki i osady bytowo gospodarcze.

Pojemność
(m3)
Wysokość
(m)
Szerokość
(m)
Długość
(m)
Średnica
wlotu (mm)
Średnica otworu
włazu (m)
3 1,40 1,70 1,68 100-150 0,6
5 2,80
6 3,36
7 3,92
8 4,48
9 5,04
10 5,60

Poniżej przedstawiamy różne szkice montażowe zbiorników WOBET – HYDRET.

Kliknij na szkicu, aby zobaczyć jego powiększenie (uwaga, duże rozmiary 150-200 kB).

Pojemność
(m3)

Wysokość
(m)

Szerokość
(m)

Długość
(m)

Średnica
wlotu (mm)

Średnica otworu
włazu (m)

2

1,10

1,43

2,38

100-150

0,6

3

2,95

4

3,70

5

4,20

<span>Jak oczyszczamy powietrze?</span>Urządzenia elektrostatyczne typu PEFO oraz mechaniczne przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, aerozoli i emulsji chłodzących oraz dymów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych i drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm. <span>Po co uzdatniać wodę?</span>Woda jest podstawowym czynnikiem istnienia wszelkiego życia w przyrodzie. Bez niej glob ziemski stałby się pustynią. Woda jest ilościowo największym składnikiem ciała człowieka. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w warunkach komfortu termicznego wynosi od 2 do 3 litrów. <span>Oczyszczalnie ścieków</span>Osadniki gnilne dwu i trzykomorowe przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji pojedynczych lub grupowych obiektów mieszkalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez zachodzące procesy sedymentacji i flotacji.
designed by Damnat.pl
Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification