Pojęcia związane z naszą dz...Nowa strona firmowa!Nie do wiary !!! Nareszcie odw...

Mikroklimat- kompleks czynników klimatycznych na niewielkim obszarze.

Czynniki mikroklimatyczne:

fizyczne (temp, wilgotności, prędkości ruchu powietrza, ochładzanie, promieniowanie, ciśnienie) chemiczne(skład gazowy powietrza)

biologiczne(zawartość drobnoustrojów, pasożytów, owadów)

mechaniczne(kurze, pyły)

Wymiana ciepła pomiędzy organizmami a środow. może zachodzić na drodze:

*promieniowanie –zach. gdy istnieją różnice temp miedzy skóra zwierzęca a obiektami otoczenia*konwencji-unoszenie ogrzanego powietrza do góry i napływanie na to miejsce zimnego*przewodzenie-zach przy zetknięciu się zwierzęcia z legowiskiem, ściana

*parowanie- odbywa się na pow skóry i dróg oddechowych;utrata ciepła zależy od parowania wydzielonego potu.

Strefa objętości ciepła – to zakres temp srodow przy których straty ciepła z org są w równowadze z nimi produkcji ciepła; strefy te ograniczają temp krytyczne górne i dolne. Strefy obje cieplnej wydajności energety. Org jest wyższa i wynosi 25%-36% energii pobranej paszy. Uzyskanie wydajności energetycznej max 36% jest możliwe w wyższym zakresie temp czyli w tzw strefie komfortu cieplnego.

Pomieszczenie pracy- to pomieszczenie przeznaczone na pobyt pracowników w którym wykonywana jest praca.

Środowisko w pomieszczeniu pracy: temp latem- 20-24st zma 18-22st.

Układ termoregulacji u zwierząt gospodarskich skł się z :

*termoreceptorów

* ośrodków termoregulacji

* efektów układów.

Termoregulacja fizyczna- odpowiedzialna za utratę ciepła z org zachodzą wówczas zmiany w skórnym przepływie krwi wydzielonego potu.

Termoregulacja chemiczna- odpowiada za prod. ciepła gdy zwierze znajduje się w zimnym środ.

Produkcja ciepła następuje w w yniku: –drżenia mięśniowego -wzrostu tonusu mięśni –zwięk. przemiany materii.

Układ przywspółczulny:

oddawanie ciepła- rozszerzanie naczyń krwionośnych

– zmniejszenie aktywności mięśni

– zwiększenie wydz. potu

–zwiększenie il potu

– obniżenie procesu metabolizmu

Układ współczulny:

tworzenie ciepła

–wzrost procesów metabolicznych

–zwiększenie aktywności mięśni.

Termometry:-maksymalne, minimalny, kliniczny, termograf, elektryczny.

Wilgotność- zawartość pary wodnej w powietrzu.

Ewaporacja fizyczna- parowanie ze wszystkich powierz. wew pomieszczeń 15-25%.

Ewaporacja fizjologiczna- parowanie z powłok zew i dróg oddechowych zwierząt 65-75%.

Para wodna-z powierz zew 10-15%.

Stopień parowania zależy:-stanu org – zew warunków otoczenia.

Wilgotność powietrza z zoohigienie określa się następującymi wskaźnikami:

wilgotność bezwzględna

–wilgotność max

–wilgotność względną

–niedosyt fizyczny wilgotności

–niedosyt fizjologiczny wilgotności

–punkt rosy.

Pomiar wilgotności- możemy wykonać metoda hipsometryczna.

Domieszki mechaniczne poch. organicznego i nieorg.

Pyły poch. nieorg:-gleby-skaly-sadza.

Pyły poch organicz:-roslin-paszy-obornika-siersci-złuszczonego nabłonka.

Pyly negatywnie działają u zwierzat na:

skóre(*może pojawic się swiad skorny i objawy zapalne*może dojsc do zatkania gruczołów potowych nastepnie stanów zapalnych i powst. wagrów- skora się odtluszcza staje się sucha, łatwo ulega uszkodzeniu i staje się łatwa brama wejsciowa do zakazenia*zatkanie gruczołów potowych zmniejsza wydzielanie potu w konsekwencji jest zmniejszone oddawanie ciepla przez parowanie*pyly pokrywaja skore osłabiaja jej zdolność czucia i reakcje oddechowe)

oczy(*zanieczyszczenia pyłowe prowadza do zapalenia spojówek)

drogi oddechowe(szkodliwość pyłu jest tym wieksza im jego czasteczki przenikają głębiej do dróg oddechowych*czasteczki o wielkości 10um sa całkowicie zatrzymywane w górnych drogach oddechowych i nie dostają się do pęcherzyków płucnych*pyły mniejsze niż 5 um sa zatrzymywane w płucach*pyły osadzające w oskrzelach sa stopniowo usuwane przez nabłonek migawkowy przy kaszlu oraz dzięki fagocytozie przez leukocyty* nagromadzanie się pyłu w węzłach chłonnych powoduje powst. choroby zwanej-pylica płuc.)

Dopuszczalna norma w stajniach i oborach wynosi 300-400czasteczek w 1cm3 powietrzu.

Pomiar pyłów w środ. pracy: *w przypadku pyłów dzialaniu rakotwórczym pomiary przeprowadza się co najmniej raz na 3 miesiace- przy stężeniu pyłu ponad 0,5NDS.*co najmniej raz na 6 miesiace przy stwierdzeniu stężenia pyłu powyżej 0,1-0,5NDS.*w przypadku pyłu innych niż pyły rakotwórcze pomiary przeprowadza się co najmniej raz w roku.

Metody pomiarów pyłów:*grawimetryczne- sa mało dokładne*konometryczne- pyłomierz  Owena, konimetr  Zeissa(mikroskop o zdolności pow.200x; pompka ssaca powietrze; ruchoma szalka Petriego.)

Mikrobiologiczne zanieczyszczenie pomieszczen:

W sklad zanieczyszczen biologicznych wchodza: –bakterie-grzyby-nasiona-wirusy-glony-siersc.

Aerozolem biologicznym nazywamy drobne kropelki pyłu lub drobne czastki materii stałe które zawierają mikroorg znajdujące się w stanie dyspersyjnym w powierzu.

Fazy aerozolu:

gruboziarnista(czasteczki składnika rozproszonego wieksze od 100)

drobnoziarnista- czast. składnika rozproszonego sa wielkości od 100-50.

jądrowo-kropelkowe

Domieszki gazowe- zawartość szkodliwych gazów możemy oznaczac metodami: *jakościowymi-informacja o obecności danego gazu.*ilościowymi– informacja o steż danego gazu w powietrzu.

Metody jakościowe: *wykrywanie amoniaku: – rozpylone HCL w pomieszczeniu z amoniakiem wytwarza biała mgle par chlorku amonowego. –papierek kurkumowy(brunatnieje) –papierek lakmusowy(czerwony) zabarwia się na niebiesko.

Wykrywanie siarkowodoru: – papierek zwilżony r-rem octanu ołowianego wobecnosci siarkowodoru ciemnieje. –wytwraza się siarczek ołowiu . – zwilzony papierek 5-10% r-rem nitroprusydyku sodowego zabarwia się na fioleteowo

Metody ilościowe: *wagowe *miareczkowe *chromatograficzne *wskaźnikowe

Pomiary emisji LZO: wykonuje się przenośnym analizatorem, pomiary lotnych związków organicznych w gazach odlotowych, procesowych i powietrzu wykonuje się metoda ciągłej detekcji plomieniowo jonizowanej.

Gazy sladowe: to aldehydy, aminy, węglowodory aromatyczne, kwasy organiczne i związki siarki ponadto procesy technologiczne i urządzenia wydzielaja tlenek wegla.

Siarkowodor: gaz o wyraznie nie przyjemnym zapachu (zgnilych jaj), bardzo toksyczny, powstaje przy rozkładzie(gniciu) substancji organicznych zwierających siarke, jest produkowany i wydzielany przez przewod pokarmowyzwierzat przy spozywaniu duzej ilości bialka, dziala drazniaca na spojówki i blone rogowek. Przedostaje się do krwi i atakuje układ nerwowy i wywoluje ogolne zatrucia organizmu, w krwi laczy się z methemoglobina tworza sol fohemoglobine. Objawy zatrucia: *zapalenie spojówek *nieżyt dróg oddechowych * zapalenie zaladka i jelit * ogolne osłabienie *utrata masy ciala *schorzenia układu nerwowego. Norma 0,01‰ lub 0,015mg/l.

Tlenek wegla: pochodzi z gazow spalinowych z kominow, piecow grzewczych i motorow. Laczy się z metalami i żelazem enzymow oddechowych- hamowanie oddychania tkankowego. Zatrucia przewlekle: zmorzona pobudliwosc nerwowa, bole i zawroty Glowy *bezsenność brak koncentracji, brak łaknienia, nudności, wymioty, zaburzenia trawienia. Ostre zatrucia: śmierć przy stężeniu wynoszącym 60-80%. Norma 0,03%

Amoniak: gaz bezbarwny o drazniacym zapachu. Powstaje z rokladu bialka, mocznika, aminow, a glownie kw. Maslowego. W gornych odcinkach układu oddechowego i w spojówkach oczu tworzy zasadowy wodorotlenek amonowy- podrażnienie miejscowe, obrzek i nadzeski- u kur zapalenie spojówek, zmienia hemoglobine w hematyne alkaiczna, śmierć może nastapic w skutek obrzeku glosni, podrażnienie osrodka oddechowego lub ostrej nie wydolności krazenia. Oslabia ogolna odpronsoc organizmu, zwieksza podatnosco ozgranizmu na dzialanie wszystkich szkodliwych czynnikow. Norma 0,026‰ 

CO2: gaz bezbarwny, bezwonny, źródło: powietrze wydychane, procesy gnilne zachodzące w mokrej sciulce i odchodach. 3%- nie wywoluje zatrucia lec zwalnia przyrosty masy zwierzat, 4% – obniżenia produkcyjności, zle samopoczucie zwierzat. 4-10%-dusznosc, przyspieszony oddech. Powyżej 25%- nerkoza i obnizona temp ciala. Norma- 0,3%

<span>Jak oczyszczamy powietrze?</span>Urządzenia elektrostatyczne typu PEFO oraz mechaniczne przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, aerozoli i emulsji chłodzących oraz dymów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych i drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm. <span>Po co uzdatniać wodę?</span>Woda jest podstawowym czynnikiem istnienia wszelkiego życia w przyrodzie. Bez niej glob ziemski stałby się pustynią. Woda jest ilościowo największym składnikiem ciała człowieka. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w warunkach komfortu termicznego wynosi od 2 do 3 litrów. <span>Oczyszczalnie ścieków</span>Osadniki gnilne dwu i trzykomorowe przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji pojedynczych lub grupowych obiektów mieszkalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez zachodzące procesy sedymentacji i flotacji.
Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification