Ozon dla ściekówOczyszczalnie na osad czynnyZastosowanie biopreparatówAspekty działania biopreparat...

Produkt jest wykonany ze stali nierdzewnej wg DIN 1.4571 przeznaczonej do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi. Oczyszczalnie ścieków są wykonane w 100% z materiału ponownego przetworzenia.
Oczyszczalnia ścieków typu Stainless Cleaner służy do oczyszczania ścieków z pojedynczych źródeł, takich jak domy, hotele, pensjonaty, szkoły, restauracje itp. Oczyszczanie ścieków sanitarnych odbywa się sposobem biologicznym w nierdzewnym reaktorze. Proces ten przebiega automatycznie w jednym, zblokowanym kontenerze. Poprzez zastosowanie przegród z nierdzewnej stali,

wytworzono strefy aktywacji-nitryfikacji, denitryfikacji oraz sedymentacji.

Mechaniczne podczyszczenie dopływających ścieków jest realizowany

przy pomocy pneumatycznego systemu rozbijania nieczystości mechanicznych, który umieszczony jest pod rurami dolotowymi. Urządzenie to ma postać perforowanego kosza, który w celu rozbicia cząstek mechanicznych przedmuchiwany jest przy pomocy sprężonego powietrza.

Część denitryfikacyjna oddzielona jest przy pomocy nierdzewnej przegrody od komory aktywacji. Całość objętości tej komory mieszana jest za pomocą hydropneumatycznych

dysz.
Dodatkowym urządzeniem w technologii jest zamontowane segmentowe półkole, umiejscowione w komorze napowietrzania. Składa się ono ze ściany oraz walca z pilastym przelewem. Stanowi ono osadnik wtórny BOŚ.
Komora napowietrzania wypełnia pozostałą część kontenera. Komora ta natleniana jest przy pomocy dyfuzora drobnopęcherzykowego umiejscowionego na dnie komory napowietrzania, podłączonego do przewodów ze sprężonym powietrzem. Praca dyfuzora przebiega automatycznie bez konieczności wypróżniania zbiornika.

zp8497586rq
zp8497586rq
<span>Jak oczyszczamy powietrze?</span>Urządzenia elektrostatyczne typu PEFO oraz mechaniczne przeznaczone są do oczyszczania powietrza z mgły olejowej, aerozoli i emulsji chłodzących oraz dymów spawalniczych, lutowniczych, oparów oleistych i drobnych pyłów o dyspersji od 0,01 mm. <span>Po co uzdatniać wodę?</span>Woda jest podstawowym czynnikiem istnienia wszelkiego życia w przyrodzie. Bez niej glob ziemski stałby się pustynią. Woda jest ilościowo największym składnikiem ciała człowieka. Dzienne zapotrzebowanie na wodę w warunkach komfortu termicznego wynosi od 2 do 3 litrów. <span>Oczyszczalnie ścieków</span>Osadniki gnilne dwu i trzykomorowe przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych z kanalizacji pojedynczych lub grupowych obiektów mieszkalnych. Oczyszczanie ścieków odbywa się poprzez zachodzące procesy sedymentacji i flotacji.
Kyplex Cloud Security Seal - Click for Verification