Przeznaczenie i zakres stosowania zbiorników WOBET – HYDRET